Skip to main content

Estat del compliment del PAM

El PAM 2016-2019 està definit en 5 nivells de concreció de major a menor detall:

    - 4 Eixos
    - 29 Polítiques
    - 94 objectius
    - 333 Accions


Es pot fer el seguiment del PAM accedint als diferents nivells d’execució global, per cada un dels 4 eixos estratègics, de les 29 polítiques, dels 94 objectius i per cada una de les  333 accions. Es pot veure el nivell de compliment, actualitzat periòdicament, en cadascun dels nivells de concreció. A cada nivell de concreció es pot accedir al percentatge d’execució en els  4 anys de mandat.

Al nivell d’acció es pot disposar d’informació més concreta com: la descripció de l’acció, les activitats que s’inclouen, les i els responsables polítics i tècnics, la definició de l’indicador, la programació temporal i l’àmbit territorial en què es desenvolupa.


PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Afavorir la incorporació dels i les joves al mercat laboral

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Persones joves del municipi que està previst que participin en els programes d'orientació i tutorització laboral adreçats a elles.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Grameimpuls

ACCIONS INCLOSES

Programes d'orientació i formació adreçats a les persones joves

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Total de persones participants en les accions formatives respecte el total de places potencials disponibles en cada any

OBSERVACIONS

Persones joves del municipi que participen en projectes de qualificació professional

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Grameimpuls

ACCIONS INCLOSES

Programes de formació adreçats a les persones joves

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Total de persones participants en les accions formatives respecte el total de places potencials disponibles en cada any

OBSERVACIONS

Els joves destinataris realitzen pràctiques laborals. L'objectiu del programa és facilitar una primera experiència laboral als i a les joves menors de 30 anys que hagin assolit un títol universitari, de cicles formatius de grau mig i/o superior o un certificat de professionalitat.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2017

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Grameimpuls

ACCIONS INCLOSES

Contractació en pràctiques de 50 joves en jornada completa i durant 6 mesos.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

% de persones de persones participants respecte del total de places de pràctiques disponibles.

OBSERVACIONS