Skip to main content

Procés del Pla d'Acció Municipal

El procés d'aplicació del Pla d'Acció Municipal es desenvolupa en dues fases: elaboració i seguiment.

Fase d'elaboració
-Fase prèvia d'esborrany (proposta de l'equip de govern)
-Procés Participatiu
-Fase d'avaluació
-Fase d'aprovació

Fase de seguiment
-Fòrum de rendició de comptes
-Seguiment online

Tot Programa d’Acció Municipal es composa d’objectius i accions concretes. Aquests objectius i accions es van dissenyar a la fase d'elaboració mitjançant la validació ciutadana de les propostes presents al programa electoral de l’opció de govern que va obtenir el suport majoritari en les darreres eleccions municipals. Aquesta validació es va dur a terme fent ús d'enquestes i debats ciutadans.
 
El procés participatiu,doncs, va servir per donar prioritat als objectius proposats per l'Ajuntament i completar amb noves propostes ciutadanes les accions derivades del programa de l'equip de govern. Actualment ens trobem a la fase de seguiment.

Gràfic PAM 2