Inici

El Pla d’Acció Municipal conté les grans línies d’actuació que posen els fonaments del futur immediat de la ciutat concretades a partir de propostes bàsiques de l’equip de govern i que es van complementar amb les propostes de la societat organitzada i de ciutadans i ciutadanes individuals, les quals van ésser àmpliament debatudes fins arribar al consens. El PAM, doncs, es va obtenir desprès d’un ampli procés de recollida d’aportacions a través de consultes organitzades per diverses vies amb la intenció de facilitar l’accés al major i més divers número de ciutadans i ciutadanes.